Bokföring

4-dagars introduktionskurs i bokföring

Målet är att ge kursdeltagarna grundkunskaper om hur man sköter företagets bokföring, förbereder bokslut, beräknar skatter och avgifter.

Johnsson & Co arrangerar kurser och utbildningar regelbundet och använder egen eller extern expertis beroende på ämnesområde.